I MIGRANTI SU LJUDI

I MIGRANTI SU LJUDI

Kada čujemo riječ migrant, koja u mnogo slučajeva nailazi na negativnu konotaciju, često pomislimo na one koji sa rancem na leđima prelaze hiljade kolimetara u opasnim uslovima. Migranti, odnosno „ljudi