Studijska posjeta Crnoj Gori

Studijska posjeta Crnoj Gori

U okviru regionalnog projekta SOCIETIES 2 – Podrška organizacijama civilnog društva jačanjem njihovih vještina, inkluziji osoba sa invaliditetom i EU standardima u zemljama u jugoistočnoj Evropi –koji se finansira sredstvima