Druga obuka o primijeni pasoša kompetencija u EU projektu podrške zapošljivosti mladih

Druga obuka o primijeni pasoša kompetencija u EU projektu podrške zapošljivosti mladih

Druga obuka o primijeni pasoša kompetencija u EU projektu podrške zapošljivosti mladih

Drugi model obuke, koji je pohađalo dvadesetak polaznika, omogućiće im da stečena znanja iskoriste u posredovanju pri zapošljavanju mladih. Obuka je realizovana u okviru projekta „ Your Job “ koji finansira Evropska unija i ima za cilj povećanje zapošljivosti mladih ljudi u prekograničnom području Bosne i Hercegovine i Crne Gore kroz profesionalnu orijentaciju, stručno usmjeravanje, prvo radno iskustvo, preduzetnička praksa, kao i podsticanje dijaloga između mladih, organizacije civilnog društva, kompanija i javnih institucija. Trodnevnu obuku je organizovao Caritas Barske nadbiskupije u saradnji sa Caritasom Bosne i Hercegovine, a vodili su je stručnjaci iz partnerskog Udruženja za razvoj kompetencija „S.K.I.L.L.S.“, g. Mladen Filipović i g. Domagoj Andrijanić. Na početku obuke, direktor Caritasa Crne Gore g. Marko Đelović, i poželeo uspješan rad kao i zahvalnost na podršci koju će budući savetnici za zapošljavanje pružati mladima u svojim lokalnim zajednicama u procesu zapošljavanja i jačanja njihovih kompetencija, što će u svakom slučaju dodatno osnažiti napore Caritasa. Kao savjetnik za zapošljavanje u Kantonalnoj službi, smatram da je ova obuka veoma korisna za moj rad sa mladim nezaposlenim osobama koje dolaze na našu evidenciju nakon završenog redovnog školovanja i da će ovaj instrument, uz moju stručnu pomoć, povećati mogućnost mladima da se lakše zaposle nakon toga postanu svesni svojih kompetencija. Takođe, zahvaljujući uspešnoj organizaciji i stručnosti predavača, verujem da je ova obuka ispunila moja očekivanja i da će primena naučenog uticati na moj rad i uspeh savetovanja mladih nezaposlenih ljudi. Anida Borovina, Goražde. Tokom trodnevne obuke, učesnici su imali priliku da simuliraju konkretan rad i tok savetovanja, kao i da se upoznaju sa specifičnim i sveobuhvatnim alatom, pasošem kompetencija, koji pomaže da se proceni koje kompetencije mladi ljudi poseduju i identifikuju koje na njima treba da rade kako bi se što bolje pripremili za tržište rada. Kvalitetna obuka, vaspitači imaju iskustvo u vođenju grupa i sinhronizovano rade. Najviše su mi se dopale simulacije razgovora savetnika sa savetovanom osobom, kao i lični primeri vaspitača. Elvedin Kahrović, Pljevlja. Prije svega želim da se zahvalim celoj organizaciji i našim predavačima na nesebičnoj podijeli znanja. Bilo je zadovoljstvo učestvovati i biti deo tima. Sa sobom nosim novostečeno znanje i iskustvo koje ću zasigurno koristiti u svom daljem radu kao savjetnik za zapošljavanje mladih u Caritasu biskupija Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske. Matija Krešić, Mostar. Projekat Vaš posao je deo šireg napora Evropske unije, Caritasa i partnera da podrže zapošljivost i mogućnosti zapošljavanja mladih. Ovi i slični projekti pokušavaju da mladima, ali i drugim ugroženim grupama, olakšaju ulazak na tržište rada. Kroz projekat je planirano da se obrazuje 12 savetnika za tzv „pasoša kompetencija“, koji će svakodnevno raditi direktno sa mladima i lokalnim preduzećima. Takođe, u okviru projektnih aktivnosti, mladi će dobiti poslovno savetovanje za pokretanje sopstvenog, održivog biznisa kroz samozapošljavanje, te uz pomoć savetnika uspostaviti kontakte sa poslodavcima i obaviti pripravnički staž, odnosno prvo radno iskustvo. Evropska unija kroz program prekogranične saradnje IPA II BiH – Crna Gora finansira projekat „ Your Job “ sa oko 360.000 evra bespovratnih sredstava. Sprovodi ga Caritas Bosne i Hercegovine, sa partnerima: Fondacijom Mozaik i Udruženjem za razvoj kompetencija „S.K.I.L.L.S.“ iz Sarajeva (BiH), kao i sa Caritasom Barske nadbiskupije i Business Start Centrom Bar (CG).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares