I MOGU I HOĆU!

I MOGU I HOĆU!

I MOGU I HOĆU!

Sa zadovoljstvom vas obaviještavamo da kampanja pod sloganom “I mogu i hoću” u okviru prekograničnog projekta A.C.C.E.N.T  zvanično danas počinje. Cilj kampanje je uključivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada kao i unaprijeđenje njihove socijalne integracije. Više nego bilo šta drugo, osobe sa invaliditetom ograničavaju ne njihove mogućnosti, već društvo. Zato je potrebno da svi zajedno uradimo sve kako bi osobe sa invaliditetom mogle da učestvuju u svim društvenim tokovima a zapošljavanje je jedan od najsnažnijih mehanizama za postizanje društvene uključenosti svih osjetljivih grupa.

Danas sa vama dijelimo video o osobama sa invaliditetom koji su okviru projekta A.C.C.E.N.T  dobili priliku da u trajanju od godinu dana obavljaju svoj pripravnički staž i da steknu različita znanja i vještine. Pripravnici koje možete vidjeti na ovom videu su zaposleni u dvije opštine u Albaniji: Skadar i Ljež. Video pogledajte na linku ispod:

https://www.facebook.com/CaritasBN/videos/352626390141453/

Projekat ACCENT: Pristupačnost, građanska savijest, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao novi trend, se realizuje u Crnoj Gori i Albaniji zahvaljujući podršci Evropske unije, kroz IPA II Program prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020. Nosioc projekta je Caritas Barske nadbiskupije, a partneri na projektu su Caritas Albanija, Progetto Speranza i Udruženje paraplegičara Bar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares