“ MOŽE DA SE DESI SVAKOME”

“ MOŽE DA SE DESI SVAKOME”

“ MOŽE DA SE DESI SVAKOME”

Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, koji se svake godine obilježava 10. Oktobra, kako u svijetu tako i kod nas, Caritas Crne Gore učestvuje u kampanji “ MOŽE DA SE DESI SVAKOME” koju Caritas Srbije realizuje sa partnerima na EU projektu SOCIETIES. Kampanja ima za cilj da podigne svijest o značaju prevencije i zaštite mentalnog zdravlja i borbe protiv stigmatizacije osoba sa mentalnim smetnjama.Oko 450 miliona ljudi u svijetu živi sa nekom mentalnom smetnjom. Čak dvije trećine njih nikada ne zatraži pomoć iz stida ili straha od surove reakcije okoline. Osobe sa mentalnim smetnjama često su stigmatizovane, diskriminisane, zanemarene i odbačene iz društva, pa čak i iz kruga najbližih. Za njih se podrugljivo i sa podsmijehom kaže da su „odlijepile, skrenule, pukle, flipnule…”. Okruženje je takođe sklono da negira postojanje njihove bolesti, pa ove ljude često karakteriše i kao „lijene i bezobrazne osobe koje samo skreću pažnju na sebe”.Ovom kampanjom želimo da ukažemo na to da su mentalne smetnje prave bolesti, poput svih drugih, kardiovaskularnih ili pulmoloških i da uz odgovarajući tretman mogu efikasno da se liječe, naročito ako se sa liječenjem započne na vrijeme.Za razliku od ljudi, mentalni poremećaj ne diskriminiše i ne bira ni pol, ni uzrast, ni zanimanje, ni nivo inteligencije ili obrazovanja… Niko nije imun! Može da se desi svakome!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares