O nama

Prve aktivnosti Caritasa u Crnoj Gori vezuju se za 1979. godinu i veliki zemljotres koji je pogodio južni dio naše zemlje. Sledeća značajna faza u razvoju Caritasovog djelovanja bila je u periodu od 1993. do 1998. godine kada je vršena distribucija humanitarne pomoći izbjeglicama iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine a kasnije i sa Kosova.

Caritas Crne Gore od 2011. godine postaje samostalna organizacija jer je do tada djelovao u okviru Caritasove strukture u Jugoslaviji a kasnije u Srbiji i Crnoj Gori. Glavne Caritasove aktivnosti sve do 2003. godine su bili urgentni programi distribucije humaitarne pomoći izbjeglicama, raseljenim licima kao i osiromašenoj lokalnoj populaciji. Tokom godina razvijeni su i drugi servisi i mehanizmi pa se pomoć pruža kroz različite vidove podrške.

Oblast djelovanja Caritasa Crne Gore danas obuhvata različite programe i inicijative: razvoj civilnog društva i socijalne ekonomije, promocija mentalnog zdravlja, pomoć romskoj populaciji, rad sa mladima, rad sa migrantima, razvoj socijalnih usluga za starije osobe i osobe sa invaliditetom, promocija i razvoj volonterizma, urgentna pomoći ljudima u nevolji, zagovaranje i zastupanje, obrazovanje, zdravstvena zaštita.

Centralna kancelarija Caritasa Crne Gore se nalazi u Baru i ona služi kao središnja tačka za dva biskupijska Caritasa – Caritas Barske nadbiskupije i Caritas Kotorske biskupije kroz koje Caritas realizuje svoje projekte i programe u Crnoj Gori.

Misija Caritasa je da se aktivno zalaže za društveni progres, fizičko, duhovno, psihološko i socijalno blagostanje, socijalnu pravdu i unapređenje kvaliteta života u različitim oblastima.

Vizija Caritasa je društvo jednakih šansi za sve, društvo koje ne diskriminiše, društvo solidarnosti, pravde i istinskih vrijednosti.

Caritas Crne Gore je članica mreže Caritasa Evrope i Caritasa Internationalis.