Održan još jedan webinar u nizu pod nazivom “Kodizajniranje društvene vrijednosti”

Održan još jedan webinar u nizu pod nazivom “Kodizajniranje društvene vrijednosti”

Održan još jedan webinar u nizu pod nazivom “Kodizajniranje društvene vrijednosti”

Program mentorstva za socijalna preduzeća na Balkanu, koja su pogođena krizom izazvanom virusom COVID19,  se nastavio i u okviru toga danas je održan webinar na temu “Kodizajniranje društvene vrijednosti”.  Ovo je drugi po redu , od planirana četiri webinara, koja su razvijena u sklopu kursa ′′Podrška održivom ekonomskom razvoju′′. Na webinaru je učestvovalo 33 učesnika iz devet zemalja, među kojima je bio i Caritas Crne Gore. Gospodin Priel Korenfeld je kroz svoje predavanje objasnio kako dizajnirati novu društvenu vrijednost polazeći od barijera i mogućnosti sadržaja.

Kurs ′′Podrška održivom ekonomskom razvoju′′ je razvijen u sklopu projekta „Employ yourself“, a osmišljen je tako da podrži socijalna preduzeća u jugoistočnoj Evropi u kontekstu krize uzrokovane virusom COVID 19. Kurs pomaže učesnicima da ojačaju svoje preduzetničke i socijalne vještine iz oblasti: digitalizacija i digitalni marketing, prikupljanje sredstava i grupno finansiranje, identifikacija i prodor na nova tržišta, kao i učešće različitih aktera i angažovanje zajednica na zajedničkom dizajniranju društvenog uticaja.

Naredni webinar će biti održan  9. decembra 2020. godine takođe putem zoom platforme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares