Održana dvodnevna radionica na temu „Izazovi u primjeni Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca u Crnoj Gori“ u okviru projekta „Pravna podrška migrantima“ koju realizuje Pravni centar u partnerstvu sa Caritasom Crne Gore

Održana dvodnevna radionica  na temu „Izazovi u primjeni Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca u Crnoj Gori“ u okviru projekta „Pravna podrška migrantima“ koju realizuje Pravni centar u partnerstvu sa Caritasom Crne Gore

Održana dvodnevna radionica na temu „Izazovi u primjeni Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca u Crnoj Gori“ u okviru projekta „Pravna podrška migrantima“ koju realizuje Pravni centar u partnerstvu sa Caritasom Crne Gore

U okviru projekta „Pravna podrška migrantima“ koju realizuje Pravni centar u partnerstvu sa Caritasom Crne Gore, održana je dvodnevnaradionica na temu „Izazovi u primjeni Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca u Crnoj Gori“Radionica je održana 15. i 16. juna u hotelu Princess u Baru. Učešće je uzelo 22 učesnika, predstavnika vladinog i nevladinogsektora: Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije, Centra za socijalni rad, Zavoda za zapošljavanje, Fonda za zdravstveno osiguranje, Sudstva, Centra za stručno obrazovanje, kao i predstavnica Caritasa Crne Gore, Milica Božović. Cilj obuke je bio doprinos poboljšanju javnih politika i praksi u upravljanju migracijama i azilom u Crnoj Gori putem osnaživanja kapaciteta i umrežavanje organizacija civilnog društva (OCD-a) i institucionalnih aktera. Radionicu su vodii edukatori: Miloš Bulatović i Jelena Šofranac.Radionica “Izazovi u primjeni Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca u Crnoj Gori” kreirana je kroz projekat “Pravna podrška migrantima” koji realizuje Pravni centar u partnerstvu sa Caritasom Crne Gore. Projekat je podržan je od strane Centra za građansko obrazovanje (CGO) u okviru programa „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares