Održana obuka na temu ”Samopouzdanje i motivacija”

Održana obuka na temu ”Samopouzdanje i motivacija”

Održana obuka na temu ”Samopouzdanje i motivacija”

U okviru projekta ”ACCENT” od 28. do 31. avgusta 2023. godine, održana je obuka na temu “Motivacija i samopouzdanje”. Obuku je vodila Aleksandra Anđelić. Neke od tema bile su Značaj samopouzdanja za uspjeh, Interni i eksterni faktori za samopouzdanje, Razlika između zdravog i nezdravog samopouzdanja, Stubovi samopouzdanja, Uticaj etiketiranja na samopouzdanje, Faktori motivacije, Upravljanje prioritetima, Šta nas demotiviše, Mapa snaga, vježbe kao i druge slične teme.Projekat ACCENT: Pristupačnost, građanska savijest, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao novi trend, se realizuje u Crnoj Gori i Albaniji zahvaljujući podršci Evropske unije, kroz IPA II Program prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020. Nosioc projekta je Caritas Barske nadbiskupije, a partneri na projektu su Caritas Albanija, Progetto Speranza i Udruženje paraplegičara Bar.Caritas Albania – Shqiptar Projekti Shpresa IPA Cross-border Cooperation Programme Montenegro – Albania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares