Održana radionica na temu ,,Pristupačna komunikacija” u Centru za socijalni rad opštine Berane, Andrijevica i Petnjica

Održana radionica na temu ,,Pristupačna komunikacija” u Centru za socijalni rad opštine Berane, Andrijevica i Petnjica

Održana radionica na temu ,,Pristupačna komunikacija” u Centru za socijalni rad opštine Berane, Andrijevica i Petnjica

U cilju unaprijeđenja komunikacije i podizanja svijesti o važnosti pristupačne komunikacije, zaposleni u Centru za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica. učestvovali su 2. februara, 2024. godine na radionici Caritasa Crne Gore o pristupačnoj komunikaciji i jasnom jeziku. Ova radionica imala je za cilj osnaživanje zaposlenih da prošire svoja znanja i vještine koje će uticati na širu društvenu zajednicu. Zaposleni su imali priliku da nauče kako se prevode dokumenta na jasan jezik uz vježbu prevođenja jednog kraćeg teksta na taj jezik. Takođe su im predstavljene i razvijene brošure.Projekat ACTIVE (Accessible Communication Toward Inclusion of Vulnerable and Excluded persons on Western Balkans) odnosi se na pristupačnu komunikaciju i evropske standarde za izradu lako razumljivih (easy to read) informacija. Vodeći partner na ovom projektu je Caritas Srbije, a ostali partneri su: Caritas Albanije, Caritas Bosne i Hercegovine, SEC – Socijalno edukativni centar Caritasa Bosne i Hercegovine, Caritas Kosova i Caritas Crne Gore.Cilj projekta je osnaživanje i integracija ranjivih i osjetljivih grupa i osoba u nepovoljnom položaju u zemljama u kojima se projekat realizuje. Predviđeno je da projekat traje dvije godine, sa tendencijom nastavka a finansijski je podržan od strane Renovabisa i Caritasa Austrije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares