Održana studijska posjeta Austriji u okviru projekta ,,ACTIVE”

Održana studijska posjeta Austriji u okviru projekta ,,ACTIVE”

Održana studijska posjeta Austriji u okviru projekta ,,ACTIVE”

U okviru projekta ACTIVE (Accessible Communication Towards Inclusion of Vulnerable and Excluded persons on Western Balkans) organizovana je studijska posjeta Austriji u periodu od 16.og do 20.og oktobra. U okviru ove studijske posjete učesnici su razmjenili iskustva vezana za pristupačnu komunikaciju, posjetili su Nacionalnu televiziju Austrije, Ministarstvo Austrije povodom Socijalnih pitanja, zdravstva, njege i potrošača, Lifetool – Komunikacija uz pomoć računara, Centar za osobe sa oštećenim sluhom – Equalizent Social Franchise, Austrijski savjet osoba sa invaliditetom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares