Okrugli sto o ravnopravnosti žena OSI održan u Beranama

Okrugli sto o ravnopravnosti žena OSI održan u Beranama

Okrugli sto o ravnopravnosti žena OSI održan u Beranama

Caritas Crne Gore u saradnji sa Udruženjem paraplegičara Bar organizovao je juče okrugli sto na temu   ”Rodna ravnopravnost kod osoba sa invaliditetom” u Beranama.

Žene širom svijeta se i dalje suočavaju sa ograničenjima i nejednakim pravima i mogućnostima, međutim kada je u pitanju rodna ravnopravnost kod osoba sa invaliditetom nailazimo na pitanje dvostruke dikriminacije, koje uključuje diskriminaciju na rodnoj osnovi i na osnovi invaliditeta.

Okrugli  sto, organizovan u okviru projekta SOCIETIES 2, vodila je Nataša Borović iz Udruženja paraplegičara Bar, koja je tom prilikom istakla da su jednakost i ravnopravnost danas dva pojma koja se u većini slučajeva miješaju, stavljajući naglasak na potrebu za većom podrškom između žena. Prema njenoj preporuci potrebno je formirati tačne baze podataka po rodu, invaliditetu i mjestu života, zatim je neophodno postojanje programa edukacije i osnaživanja žena OSI, kao i razvijanje servisa podrške kako bi sve žene OSI imale jednake mogućnosti.

Okrugli sto zatvorio je direktor Caritasa Crne Gore Marko Đelović zahvalivši se prisutnima na učešću i razmijeni iskustva na pomenutu temu.

Druga faza projekta SOCIETIES zvanično  je počela 1. aprila. 2020. godine. Opšti cilj je unaprijeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva u jugoistočnoj Evropi u procesima socijalne inkluzije i u promovisanju politika socijalne inkluzije putem efikasnog dijaloga sa institucijama tokom procesa donošenja odluka. Nosilac projekta je Caritas Srbije zajedno sa 11 partnerskih organizacija iz zemalja jugoistočne Evrope i Italije.

Partneri projekta SOCIETIS 2, kojeg finansira Evropska unija, u Crnoj Gori su Caritas Crne Gore i Udruženje paraplegičara Bar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares