Razvoj socijalne ekonomije u jugoistočnoj evropi

Razvoj socijalne ekonomije u jugoistočnoj evropi

Uz podršku Italijanske biskupske konferencije Caritas Italije pokrenuo je 2015. godine projekat ELBA (Emergenza lavoro nei Balcani), čiji je cilj razvoj socijalnog preduzetništva u Caritasovoj mreži na području Jugoistočne Evrope, radi smanjivanja nezaposlenosti i socijalne isključenosti. Projekat je viđen kao instrument kojim bi moglo da se odgovori na sve veće siromaštvo koje prouzrokuje ekonomska kriza.

Projekat  uključuje 8 zemalja u regionu: Crnu Goru, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Albaniju, Sjevernu Makedoniju, Kosovo, Grčku i Bugarsku. Projektna implementacija je vršena u tri faze – prva koja je trajala  od 2015. do 2017., druga od 2017. do 2019. i treća koja je sa implementacijom započela u maju 2109. godine.  Jedna od glavnih komponenti projekta ELBA jeste razvoj odgovarajućeg ekosistema za socijalnu ekonomiju u jugoistočnoj Evropi kroz aktiviranje lokalnih zajednica, promovisanje pristupa s više zainteresovanih strana i lobiranje za nacionalne institucije, kako bi se stvorio zakonski okvir koji omogućava razvoj socijalnih preduzeća. Projekat ELBA započeo je 2015. kao zajednički predlog organizacija Caritasa u jugoistočnoj Evropi za razvoj socijalne ekonomije i inicijativa socijalne inovacije u regionu, kao sredstvo za promociju novih oblika socijalne inkluzije najosetljivijih grupa.

U okviru projekta organizovane su studijske posete i radionice, u cilju širenja ideje o socijalnom preduzetništvu, kao i dodjela grantova za pokretanje ili unapređenje rada socijalnih preduzeća u mreži Caritasa na Balkanu.

U prve dvije faze projekat se više bazirao na osnivanje novih socijalnih preduzeća, ali je i dijelom  dodatno podržao postojeća socijalna preduzeća, sve sa ciljem veće afirmacije i podsticaja socijalne ekonomije. U narednom periodu akcenat će biti na praćenju već podržanih inicijativa, njihovoj analizi i unapređenju. Predviđene su i obuke i pojačano zastupanje i zagovaranje na lokalnom nivou.

Glavni ciljevi projekta ELBA:

  • Socijalna inkluzija: rješavanje ekonomske krize u jugoistočnoj Evropi i problema siromaštva kroz sistematska i održiva rješenja
  • Socijalna ekonomija: povećati znanja o socijalnoj ekonomiji i procesima socijalnih inovacija u jugoistočnoj Evropi
  • Socijalne inovacije: razvijanje odgovarajućeg ekosistema u jugoistočnoj Evropi za razvoj socijalne ekonomije koji će moći da ponudi inkluzivna rješenja za ljude u potrebi
  • Socijalna preduzeća: ojačati održivost socijalnih preduzeća koja su pokrenuta ili podržana od strane organizacija Caritasa u jugoistočnoj Evropi.