Zelena ostrva

Zelena ostrva

Projekat “Zelena ostrva” koji se bavi zaštitiom životne sredine se realizuje u okviru programa prekogranične saradnje Crna Gora-Albanija 2014-2020 i finansiran je sredstvima Evropske unije. Za njegovu realizaciju su zaduženi Caritas Crne Gore, Opština Berane, VIS Albanija, Opština Malesi e Madhe.

Opšti cilj projekta je da doprinese  zaštiti životne sredine u Crnoj Gori i Albaniji kroz efikasnije upravljanje otpadom – redukciju, odvajanje i recikliranje dok je specifični cilj projekta poboljšanje sistema upravljanja otpadom, smanjenje zagađenja i jačanje kapaciteta javnih institucija za adekvatno sakupljanje otpada u opštinama Berane i Malesi e Madhe.

 

Ciljne grupe ovog projekta su lokalne javne institucije i nevladin sektor koji se bave zaštitom životne sredine i sakupljanjem otpada, učenici osnovnih i srednjih škola i stanovništvo opština Berane i Malesi e Madhe.

Glavne aktivnosti predviđene projektom su: prekogranične obuke za javne institucije, studijski obilasci, sastanci i radionice za lokalne zajednice, zatim ekološke aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola, nabavka opreme za komunalna preduzeća, izgradnja 16 zelenih ostrva kao i komunikacijske aktivnosti i aktivnosti za vidljivost.

Očekivani rezultati projekta su:

  1. Ojačani tehnički kapaciteti institucija u rješavanju pitanja vezanih za zaštitu životne sredine u ciljnom regionu;
    2. Poboljšan i podignut nivo svijesti građana u prekograničnom regionu u pogledu prednosti prikupljanja odgovarajućeg otpada;
    3. Uspostavljen sistem funkcionisanja diferencijalnog sakupljanja otpada u ciljnom regionu.

Predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseci.