Predstavljen “Poziv za dodijelu malih grantova” na današnjoj info sesiji

Predstavljen “Poziv za dodijelu malih grantova” na današnjoj info sesiji

Predstavljen “Poziv za dodijelu malih grantova” na današnjoj info sesiji

U prostorijama Caritasa Barske nadbiskupije danas je održana info sesija na kojoj je predstavljen “Poziv za dodijelu malih grantova“ gdje su okupljeni mogli da se informišu o popunjavanju projektnih formulara i dostavi projektnih predloga.  Program malih grantova je razvijen u okviru projekta SOCIETIES 2 -Podrška organizacijama civilnog društva jačanjem njihovih vještina, inkluziji osoba sa invaliditetom i EU standardima u zemljama u jugoistočnoj Evropi, kojeg finansira Evropska unija, koji počeo 1. Aprila, a trajaće četiri godine.

Finansiraće se najmanje osam projekta u iznosu od 5.000 do 8.250 eura. Zahtjeve mogu dostaviti lokalne organizacije civilnog društva koje pomažu/rade s osobama sa invaliditetom uključujući osobe sa mentalnim poteškoćama. Dužina predloženog projekta mora biti od 9 do 18 mjeseci, a sve aktivnosti obuhvaćene projektom moraju se odnositi i realizovati u Crnoj Gori.

Direktor Caritasa Crne Gore  Marko Đelović se zahvalio prisutnima na dolasku i interesovanju i istakao da je program za dodijelu malih grantova ubrzan u odnosu na inicijalni plan projekta, nakon što su istraživanja o uticaju COVID 19, koja su radjena u okviru projekta SOCIETIES 2, rezultirala velikom finansijskom  potrebom organizacija civilnog društva.

Specifičan cilj ovog programa je jačanje kapaciteta civilnog društva da bude efikasan i odgovoran nezavisni akter sposoban za konstruktivno povezivanje s institucijama o ključnim društvenim izazovima.

Rok za prijave predloga projekta je 15.11.2020 do 20h, nakon čega će svaka organizacija biti obaviještena o rezultatima. Odluka, odnosno potpisivanje ugovora sa dobitnicima granta obaviće se do kraja godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares