Projekat „Cjeloživotno učenje“ realizuje Opština Berane u saradnji sa svojim projektnim partnerom d.o.o. Mondo Bianco – PJ Script Berane

Projekat „Cjeloživotno učenje“ realizuje Opština Berane u saradnji sa svojim projektnim partnerom d.o.o. Mondo Bianco – PJ Script Berane

Projekat „Cjeloživotno učenje“ realizuje Opština Berane u saradnji sa svojim projektnim partnerom d.o.o. Mondo Bianco – PJ Script Berane

Projekat „ Cjeloživotno učenje“ realizuje Opština Berane u saradnji sa svojim projektnim partnerom d.o.o. Mondo Bianco – PJ Script Berane, koje je osnovano kao socijalno preduzeće, a donator projekta je Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Opšti cilj ovog projekta je unapređenje položaja osoba sa invaliditetom (OSI) i njihovo uključivanje u društvene tokove i tržište rada kroz unaprijeđene radne kapacitete. Specifični cilj se tiče unapređenja znanja i kompetencija OSI, njihovog angažovanja i sticanja uslova za zapošljavanje nakon razvijanja vještina tokom obuke na radnom mjestu i tokom obuke od strane licenciranog izvođača obuke za odrasle. Projekat traje godinu dana i uz pomoć njega su dvije osobe sa invaliditetom, nakon završene obuke, počele sa radom u Caritasovoj kopirnici Script Berane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares