Provjera prilagođenog teksta (proofreading) i u Adrii

Provjera prilagođenog teksta (proofreading) i u Adrii

Provjera prilagođenog teksta (proofreading) i u Adrii

U okviru projekta ACTIVE 17. januara realizovana je posjeta nevladinoj organizaciji Adria sa ciljem ostvarivanja saradnje povodom aktivnosti i jasnog i jednostavnog jezika. Ovom prilikom sprovedena je aktivnost provjere teksta (proofreading) sa 3 korisnika centra.

Projekat ACTIVE (Accessible Communication Toward Inclusion of Vulnerable and Excluded persons on Western Balkans) odnosi se na pristupačnu komunikaciju i evropske standarde za izradu lako razumljivih (easy to read) informacija.Vodeći partner na ovom projektu je Caritas Srbije, a ostali partneri su: Caritas Albanije, Caritas Bosne i Hercegovine, SEC – Socijalno edukativni centar Caritasa Bosne i Hercegovine, Caritas Kosova i Caritas Crne Gore.Cilj projekta je osnaživanje i integracija ranjivih i osjetljivih grupa i osoba u nepovoljnom položaju u zemljama u kojima se projekat realizuje. Predviđeno je da projekat traje dvije godine, a finansijski je podržan od strane Renovabisa i Caritasa Austrije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares