Realizovana obuka na temu „Marketing i promocija“

Realizovana obuka na temu „Marketing i promocija“

Realizovana obuka na temu „Marketing i promocija“

Obuka na temu „Marketing i promocija“ organizovana u okviru projekta „SOCIETIES 2“ koja je započela 20. septembra, završena je danas u hotelu „Princess“ u Baru. Na obuci kojoj je prisustvovalo 12 osoba sa invaliditetom obuhvaćene su neke od teme značajne za oblast marketinga i promocije kakve su: koncept marketinga u modernom dobu, marketing u funkciji biznisa, kreiranje marketing plana, promocija i prodaja, E-marketing…

Treningom su upravljali prof.dr. Boban Melović  i gospođa Gordana Janjić a učesnici su bili iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Druga faza projekta SOCIETIES zvanično  je počela 1. aprila. 2020. godine. Opšti cilj je unaprijeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva u jugoistočnoj Evropi u procesima socijalne inkluzije i u promovisanju politika socijalne inkluzije putem efikasnog dijaloga sa institucijama tokom procesa donošenja odluka. Nosilac projekta je Caritas Srbije zajedno sa 11 partnerskih organizacija iz zemalja jugoistočne Evrope i Italije.

Partneri projekta SOCIETIS 2, kojeg finansira Evropska unija, u Crnoj Gori su Caritas Crne Gore i Udruženje paraplegičara Bar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares