Realizovana studijska posjeta Austriji

Realizovana studijska posjeta Austriji

Realizovana studijska posjeta Austriji

Predstavnici Caritasa Crne Gore i Caritasa Barske nadbiskupije bili su dio trodnevne studijske posjete Austriji, organizovane u okviru projekta „Zaštita djece i korisnika u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori“, na temu Safeguarding.

Naime, kontekst studijske posjete odnosio se na sprovođenje brojnih aktivnosti i mjera, koje su u prethodnim mjesecima realizovane u okviru navedenog projekta na temu zaštite od nasilja i zlostavljanja u organizacijama. Sve održane obuke bile su dio projekta „Zaštita djece i korisnika u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori“, koji je finansiran od strane Biskupije Linz.

Studijska posjeta, održana u gradu Linz u Austriji, okupila je 12 učesnika iz Crne Gore i Bosne i Hercegovina, kao i predstavnicu Caritasa Linz Sigried Spindlbeck. Glavne teme ove posjete bile su: stvaranje jake kulture zaštite u organizacijama, primjena standarda zaštite u svim organizacijama,kao i jačanje individualnih kompetencija učesnika u rješavanju pitanja zaštite.

Posjeta je završena predavanjem na temu nasilja, kao i na temu funkcija i mogućnosti savjetovanja za nenasilne odnose, koje je održano u Biskupijskom domu u Linzu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares