Rezultati istraživanja sprovedenih u okviru projekta A.C.C.E.N.T

Rezultati istraživanja sprovedenih u okviru projekta A.C.C.E.N.T

Rezultati istraživanja sprovedenih u okviru projekta A.C.C.E.N.T

U okviru projekta A.C.C.E.N.T – Pristupačnost, građanska savijest, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao novi trend, sprovedena su dva istraživanja o obrazovnim potrebama i mogućnostima zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori i Albaniji. Istraživanje je za potrebe projekta sproveo Biznis centar Bar.

Rezultate istraživanja možete preuzeti u prilogu.

Projekat A.C.C.E.N.T se realizuje kroz IPA Program prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014 – 2020, a finansira ga Evropska unija. Nosilac projekta je Caritas Barske nadbiskupije, a partneri na projektu su Caritas Albanija, Progetto Speranza i Udruženje paraplegičara Bar.U Crnoj Gori aktivnosti projekta  se težišno sprovode u opštinama Bar i Ulcinj, dok se aktivnosti projekta u Albaniji sprovode u opštinama Skadar i Ljež.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares