Rodna ravnopravnost kod osoba sa invaliditetom

Rodna ravnopravnost kod osoba sa invaliditetom

Rodna ravnopravnost kod osoba sa invaliditetom

Žene širom svijeta se i dalje suočavaju sa ograničenjima i nejednakim pravima i mogućnostima, međutim kada je u pitanju rodna ravnopravnost kod osoba sa invaliditetom nailazimo na pitanje dvostruke dikriminacije, koje uključuje diskriminaciju na rodnoj osnovi i na osnovi invaliditeta. Upravo ovim povodom danas je u Caritasovom centru na Biskupadi održana fokus grupa na temu „Rodna ravnopravnost kod osoba sa invaliditetom“, koja je organizovana u okviru regionalnog projekta SOCIETIES 2.

Događaju su prisustvovali predstavnici Doma zdravlja u Baru, zatim Udruženja paraplegičara Bar, predstavnici Caritasa Barske nadbiskupije, Udruženja roditelja djece sa posebnim potrebama, te predsatavnici NVO „Pravo na život“, kao i veliki broj zapošljenih osoba sa invaliditetom.

Prisutne je pozdravio direktor Caritasa Crne Gore, Marko Đelović rekavši da je cilj današnje diskusije da u svim segmentima unaprijedimo status osoba sa invaliditetom, kako bismo imali inkluzivnije društvo koje vodi računa o svim kategorijama stanovništva, a posebno o onim koji su sa potencijalno većim potrebama ili im je potrebna šira podrška društva kako bi u potpunosti bili uključeni u sve sfere života.

Prema dostupnim podacima žene osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori najmanji stepen jednakosti, u odnosu na muškarce osobe sa invaliditetom, osjećaju kada su u pitanju moć, znanje, vrijeme i novac, dok najviše jednakosti osjećaju u domenu ostavirvanja zdravtsvene zaštite. Tim povodom Slavko Vučićević ispred Udruženja paraplegičara Bar apeluje na javnost i insitucije da je od velike važnosti da zajedničkim snagama stvorimo društveni ambijent u kojem  će se svima, a posebno ženama osobama sa invaliditetom, omogućiti jednaka prava na rad, zapošljavanje, obrazovanje i  napredovanje u radu, jer su to stvari koje su prirodne i kao takve moraju pratitii i osobe sa invaliditetom.

Druga faza projekta SOCIETIES – Podrška organizacijama civilnog društva jačanjem njihovih vještina, inkluziji osoba sa invaliditetom i EU standardima u zemljama u jugoistočnoj Evropi, finansirana je od strane Evropske unije, a nosilac projekta je Caritas Srbije zajedno sa 11 partnerskih organizacija iz zemalja jugoistočne Evrope i Italije. Partneri projekta SOCIETIS 2 u Crnoj Gori su Caritas Crne Gore i Udruženje paraplegičara Bar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares