Script Berane

Osnovna svrha osnivanja i postojanja Caritasovih socijalnih preduzeća jeste ostvarivanje Caritasove socijalne misije a to je obezbjeđivanje dostojanstvenog života i jednakih šansi za sve. Socijalno preduzetništvo je specifično po tome što se bavi prepoznavanjem i rješavanjem društvenih problema kao što su socijalna isključenost, siromaštvo, nezaposlenost i to je upravo ono što stoji u osnovi djelovanja Caritasovih preduzeća. Dakle vešeraj “Mondo Bianco”, radionica za izradu edukativnih igračaka i suvenira „Most“,  i digitalne kopirnice-štamparije “Script” – Bar i “Script”  – Berane u osnovi svog djelovanja imaju socijalnu misiju koja se ogleda u tri aspekta. Prvi je obezbjeđivanje besplatnih usluga socijalno ugroženim kategorijama stanovništva u opštinama Bar i Berane, drugi aspekt je zapošljavanje teže zapošljivih kategorija stanovništva odnosno osoba sa invalidtetom koje su radno angažovane u ovim preduzećima i treći socijalni aspekt se ogleda u tome što se ostvareni profit ne koristi za uvećavanje lične svojine pojedinaca već se reinvestira u socijalne projekte u zajednici.

Vešaraj “Mondo Bianco”, „Most“ i digitalna štamprija/kopirnica “Script Bar” osnovani su 2016. godine dok je “Script” Berane osnovan 2018. godine.

 

Script Berane

Kopirnice/digitalne štamparije “Script” pružaju visoko kvalitetne usluge u  oblasti digitalne štampe, grafičkog dizajna, pripreme promotivnih materijala kao i sve vrste fotokopiranja. U skladu sa vašim potrebama i željama nudimo vam dizajn za sve vrste promotivnih i reklamnih materijala kako bi vaše poruke stigle do vaših ciljnih grupa na najefikasniji način. Iako je process pripreme i same štampe standardizovan zaposleni u našoj štampariji se trude da svaki put daju posebnu notu baš vašoj porudžbini. Visok kvalitet, brzina i profesionalnost odlike su našeg poslovanja.Svakom poslu pristupamo sa velikom pažnjom.

Usluge koje vam nudimo:

– Sve vrste fotokopiranja i koričenja

– Dizajn I pripremu materijala za štampu: iscrtvanje logotipa prema uzorku, grafički dizajn i tehnička priprema flajera, grafički dizajn vizuelnog identite firme…

– Digitalnu štampu brošura, cjenovnika, fascikli, flajera, plakata, postera, vizitkartica, majica….

– Štampu promo materijala: olovke, kutije za olovke, hemijske, markere, upaljače, priveske, rokovnike, kalandere, kišobrane, poklonkese, šolje, svevrstečestitki…..

Ono štoizdvajamo iz ponude:

  • Poklon kutije za USB memoriju
  • Sve vrste pozivnica sa dizajnom osmišljenim u skladu sa Vašim željama

Adresa: Ul Miloša Mališića bb i zgrada Biznis centra – Rudeš bb

Kontakt: 069 588 111