Smernice za organizovanje pristupačnih događaja

https://caritascg.me/wp-content/uploads/2023/09/CRNA-GORA-1.pdf