Studijska posjeta Crnoj Gori

Studijska posjeta Crnoj Gori

Studijska posjeta Crnoj Gori

U okviru regionalnog projekta SOCIETIES 2 – Podrška organizacijama civilnog društva jačanjem njihovih vještina, inkluziji osoba sa invaliditetom i EU standardima u zemljama u jugoistočnoj Evropi –koji se finansira sredstvima Evropske unije,realizuje se studijska posjeta Crnoj Gori organizacija uključenih u projektne aktivnosti iz Srbije, Bosne i Hervcegovine, Albanije i Kosova   u trajanju od 21. do 24. juna 2021. godine.

 Danas je Caritas Barske nadbiskupije bio domaćin predstavnicima organizacija iz Srbije, Bosne i Hervcegovine, Albanije i Kosova uključenih u realizaciju projekta SOCIETIES 2, koji u okviru studijske posjete borave u Crnoj Gori. Cilj posjete Caritasu bio je da se učesnici upoznaju sa licenciranim servisima u zajednici za starije osobe, osobe sa invaliditetom i osobe koje imaju problema sa mentalnim zdravljem, a koje Caritas uspješno realizuje već godinama unazad.

 “Studijska posjeta, koja se realizuje  u okviru projekta SOCIETIES 2 ima za cilj da kolegama iz zemalja koje učestvuju u realizaciji projekta ukaže na primjere dobre prakse u domenu deinstitucionalizacije, razvoja servisa podrške u zajednici i posebno socijalnoj ekonomiji. U tom smislu i sve posjete koje se realizuju u ova tri dana koliko traje studijska posjeta su u tim domena“, objasnio je direktor Caritasa Crne Gore Marko Đelović.

Dobrodošlicu gostima su ime Opštine Bar poželjele potpredsjednica opštine Tanja Spičanović i samostalni savjetnik za socijalnu i dječiju zaštitu Branka Delibašić, koje su govorile o socijalnoj politici  na lokalnom nivou.

„Trenutno aktuelna politika lokalne uprave bazira se na jednokratnim socijalnim davanjima, koja su izuzetno skromna, ograničena i nedovoljna da riješe bilo koji socijalni problem. Upravo u tom smislu socijalna davanja moramo zamijeniti, odnosno nadograditi održivim sistemom socijalnih usluga, kao dugoročnim riješenjem  i vidjeti šta zapravo može da se radi u korijenu tog problema”, kazala je Spičanović.

Na području opštine Bar učesnici studijske posjete imali su priliku da obiđu i Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama Bar, odnosno staklenik i proizvodnju prirodnih sokova,kao pozitivan primjer socijalne i radne integracije osoba sa invaliditetom. Pored toga učesnici su obišli i nevladino  udruženje Adria i njihov Dnevni boravak za mlade osobe sa invaliditetom, kao i Udruženje slijepih za Bar i Ulcinj kako bi se upoznali se  načinom funkcionisanja njihovog servisa personalne asistencije i njihovog socijalnog kluba za slijepe i slabovide.

Tokom jučerašnjeg dana gosti iz zemalja regiona boravili su u Podgorici gdje je održan sastanak u Direkciji za socijalnu i dječiju zaštitu, kako bi saznali nešto više o nacionalnom i lokalnom okviru za razvoj usluga u zajednici. Nakon toga obavljena je posjeta Agenciji za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom – Pamark, kako bi učesnici studijske posjete stekli uvid o izazovima u procesu profesionalne rehabilitacije OSI i kako bi obišli njihovu zaštićenu radionicu kao model brige za OSI. Pored navedenog posjećen je i Centar za podršku djeci i mladima sa invaliditetom  u Sukuruču u Tuzima.

Učesnici studijske posjete imali su vremena da se upoznaju i sa prirodnim i kulturno-istorijskim ljepotama opštine Bar.

Druga faza projekta SOCIETIES zvanično  je počela 1. aprila. 2020. godine. Opšti cilj je unaprijeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva u jugoistočnoj Evropi u procesima socijalne inkluzije i u promovisanju politika socijalne inkluzije putem efikasnog dijaloga sa institucijama tokom procesa donošenja odluka. Nosilac projekta je Caritas Srbije zajedno sa 11 partnerskih organizacija iz zemalja jugoistočne Evrope i Italije: Građanske inicijative (Beograd), Caritas Bosne i Hercegovine (Sarajevo), Udruženje “Vedri osmijeh” (Mostar), Caritas Albanije (Tirana), Project Hope (Skadar), Centar za samostalni život (Peć), Caritas Kosova (Priština), Caritas Italije i Caritas Bugarske. Partneri projekta SOCIETIS 2, kojeg finansira Evropska unija, u Crnoj Gori su Caritas Crne Gore i Udruženje paraplegičara Bar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares