Briga o starima

Rad sa starima je jedna od oblasti kojoj Caritas  posvećuje veliku pažnju i po kojoj je vjerovatno najprepoznatljiviji u Crnoj Gori.  Već duži niz godina se realizuju projekti kroz koje se radi na unaprijeđenju kvaliteta života  starijih  osoba.

Program kućne njege starih lica Caritas Crne Gore realizuje na sjeveru naše zemlje – u Beranama, Petnjici, Gusinju i Plavu ali se kroz Caritasovu mrežu aktivnosti realizuju i u Baru, Ulcinju, Podgorici, Danilovgradu, Cetinju, Nikšiću. Kućna njega i pomoć u kući program je koji ima za cilj da poboljša život starih i nemoćnih ljudi, onih koji imaju ozbiljnih zdravstvenih problema, osoba sa invaliditeima, ljudi bez rođaka i onih sa veoma slabom socijalnom komunikacijom. Kroz ovaj projekat starim  osobama se pružaju usluge iz domena sitne medicinske njege, opšte njege, pomoći u kući i psiho-  socijalne podrške.  Gerontodomaćice koje obilaze starije osobe na raspolaganju su im i za nabavku namirnica, ljekova, plaćanje računa i ostalih stvari. Broj  korisnika se mijenja svake godine u zavisnosti od dostupnih sredstava za realizaciju ovog projekta a sve usluge su za korisnike  besplatne.

Cilj realizacije ovog programa jeste da se starima omogući da ostanu u svojim kućama i staraju u svom prirodnom okruženju jer je to ono što oni najviše žele. Osluškivajući potrebe starih tokom dugogodišnjeg rada na terenu, došli smo do saznanja da starije osobe ne žele da budu institucionalizovane već žele da budu u njima poznatom okruženju, u njihovim domovima na koje su navikli. Njima je potrebna pomoć kao bi mogli to i da ostvare jer dosta njih zbog zdravstvenog stanja ili slabije pokretljivosti ne može da završava svoje obaveze. I upravo zato je projekat  -Kućna njega i pomoć u kući- visoko ocijenjen među našim korisnicaima jer im obezbjeđuje pomoć pri zadovoljenju osnovnih egzistencijalnih potreba. Povjerenje koje se gradi između korisnika i gerontodomaćica je tokom vremena postalo gotovo opipljivo a naši stari su toliko navikli na njih da često kažu – šta bi mi bez njih-….

U relaizaciju ovog projekta uključeni su i Caritasovi volonteri, koji kod starih svrate na čašicu razgovora ali i da uskoče u pomoć pri cijepanju drva, krečenju kuće, košenju trave…