Employ Yourself

Employ Yourself

Employ Yourself (Zaposli se)

Korisnici / ciljna grupa: Mladi, omladinske organizacije, socijalna preduzeća, Caritas institucije.

Opšti cilj: Omladinske i lokalne omladinske organizacije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Grčke, Italije, Kosova, Crne Gore i Srbije osnažene su da promovišu socijalno i radno uključivanje mladih kroz socijalnu ekonomiju.

Specifični ciljevi: Jačati kapacitete omladinskih organizacija u razvoju perspektive socijalne ekonomije pružanjem znanja i vještina i razmjenom informacija o postojećim primjerima dobre prakse;

Podizanje svijesti i povećanje znanja kod mladih o mogućnostima koje nudi socijalna ekonomija u jugoistočnoj Evropi.

Očekivani rezultati: Omladinske i lokalne omladinske organizacije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Grčke, Italije, Kosova, Crne Gore i Srbije osnažene su da promovišu socijalno i radno uključivanje mladih kroz socijalnu ekonomiju.

Kapaciteti omladinskih organizacija u razvoju perspektive socijalne ekonomije ojačaće se učešćem u posebno osmišljenim projektnim aktivnostima (obuke, studijske posjete, ljetnji kamp i promotivna kampanja), što će omogućiti razmjenu znanja, vještina i informacija između 8 zemalja na postojećim primjerima dobre prakse. svijest i znanje mladih o mogućnostima koje nudi socijalna ekonomija u jugoistočnoj Evropi.