Osnaživanje mladih u eko i agro seoskom turizmu za pomoć lokalnom razvoju

Osnaživanje mladih u eko i agro seoskom turizmu za pomoć lokalnom razvoju

Caritas Crne Gore u partnerstvu sa organizacijama iz pet zemalja (Srbija, Albanija, Kosovo, Italija i Grčka) realizuje projekat EARTH «Empowering young people in Eco- & Agro- Rural Tourism to Help local development» koji ima za cilj da motiviše mlade ljude da se zainteresuju za sektor eko i agro turizma prema principima inkluzivnog I održivog rasta i socijalne uključenosti prema programima evropske politike. Ulaganje u vještine i kompetencije učesnika projekta, koristiće kako njima kao pojedincima, tako i institucijama, organizacijama i društvu u cijelini jer će doprinjeti podsticanju socijalne integracije, unaprijeđenju kulturnog razumjevanja, promovisanju zajedničkih evropskih vrijednosti kao i uvođenju mladih koncepcija socijalnog i ruralnog kapitala a sve to kroz neformalno učenje i razmjenu znanja.

Projekat je takođe usmjeren na povećanje uloge mladih u društvu i pružanje njima potrebnih vještina za tržište rada a sve to kroz perspektivu cjeloživotnog učenja u skladu sa ciljevima strategije Evropa 2020.

Seoski turizam (eko i agro) doživljava rast u većem dijelu Evropske unije i veoma je promovisan kao efikasna mjera za rješavanje ekonomskih i socijalnih pitanja u ruralnim područjima. Turizam koji je inače prepoznat kao treća najveća aktivnost na teritoriji EU, odmah nakon trgovine I građevine, se pokazao kao moćno sredstvo u ruralnim zajednicama  gdje se poljoprivredne aktivnosti koriste koriste kao efikasna sredstva za proširenje tržišta I trgovinu lokalnim proizvodima.  Projektni prijedlog dakle promoviše potencijal ruralnih područja u oblasti eko I agro turizma kao efikasnog načina za borbu protiv nezaposlenosti I socijalne marginalizacije nročito kod mladih.

Organizacije koje učestvuju u realizaciji ovog projekta su: Caritas Crne Gore, Ararat – NVO iz Grčke, Caritas Šabac, socijalna kooperativa iz Italije Melograno, zatim NVO iz Albanije Famullia ”Shën Luka Ungjilltar” kao i Inovativni centar za mlade sa Kosova. Projekat se realizuje u okviru Erasmus plus programa i finansira ga Evropska unija. Realizacija projekta je započela u decembru 2017. godine i trajaće dvije godine. Svrha projekta je da osnaži mlade ljude uključene u aktivnosti da postanu ključni akteri u promociji samopomoći i zapošljavanja u sektoru eko i agro turizma u liniji sa principima održivog rasta i socijalnog uključivanja u skladu sa evropskom političkom agendom. Sve aktivnosti predložene projektom treba da rezultiraju povećanjem uloge mladih u društvu i unaprijeđenjem njihovog kulturnog razumjevanja kroz neformalno učenje i razmjenu znanja.