Održan Sajam zapošljavanja mladih

Održan Sajam zapošljavanja mladih

Održan Sajam zapošljavanja mladih

U okviru projekta PRAXIS juče je održan Sajam zapošljavanja mladih u sali hotela Berane, u Beranama.Sajam je okupio predstavnike institucija, biznisa, nevladinog i obrazovnog sektora, sektora zapošljavanja i rada sa mladima.Sajam zapošljavanja mladih je takodje jedna od aktivnosti projekta Praxis koja ima za cilj pružanje podrške mladima u sticanju praktičnog iskustva u radu i kreiranju novih prilika za zapošljavanje u pograničnom području Kosova i Crne Gore.Ovom događaju prisustvovala je Načelnica Direkcije za bilateralne prekogranične programe, Nada Pejović koja se ovom prilikom obratila prisutnima. Istakla je da „Prekogranična saradnja između Crne Gore i Kosova je započeta 2010. godine, kada su pokrenute prve aktivnosti na izradi Programa prekogranične saradnje od 2011. do 2013. godine I da je nastavljena u okviru nove finansijske perspektive IPA II, u okviru koje je i finansiran projekat PRAXIS, a očekuje se i nastavak u okviru IPA III. Menadžer Opštine Berane, Marko Lalević, kazao je da je saradnja beranske opštine sa nevladinim sektorom na visokom nivou I da su zajedno usmjereni na poboljšanju kvalitetu života mladih. O projektu, projektnim aktivnostima I postignutim rezultatima su govorili Direktor Caritasa Crne Gore Marko Đelović i koordinator projekta PRAXIS za Crnu Goru Lidija Vulević.Na Sajmu je učestvovalo 116 učesnika i oko tridesetak izlagača iz srednjih i osnovnih škola, organizacija koje se bave programima zapošljavanja mladih iz projektne regije, predstavnici biznis sektora kao i drugih partnerskih organizacija iz tri ciljne opštine.Evropska unija kroz IPA II Program prekogranične saradnje Kosovo – Crna Gora finansira projekat „Praxis“ sa oko 332,997,05 eura bespovratnih sredstava. Glavni nosilac projekta je Caritas Kosova sa 3 partnera: Caritas Crne Gore, Centar za stručno obrazovanje i savjetovanje“ Qakp Gjon Nikolle Kazazi“ i opština Berane. Projekat se sprovodi na Kosovu u 2 opštine: Đakovica i Klina, kao i u Crnoj Gori u 3 opštine: Berane, Petnjica i Gusinje. Cilj projekta je povećanje zapošljivosti mladih na Kosovu i Crnoj Gori pružanjem karijernog savjetovanja, sticanjem bazicnih vještina , stažiranjem i mogućnošcu volontiranja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares