#I mogu i hoću!

#I mogu i hoću!

Mitovi i netačne pretpostavke o osobama sa invaliditetom mogu da ometaju njihov pristup jednakim prilikama u svijetu rada i umanje šansu za poslodavce da iskoriste njihov doprinos na radnom mjestu.
Svi imamo jednako pravo na rad

Svi imamo jednako pravo na rad

Caritas Barske nadbiskupije kroz projekat prekogranične saradnje A.C.C.E.N.T. zajedno sa partnerima, radi na povećanju zaposlenosti i mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom na teritoriji Crne Gore i Albanije. Sa pronalaženjem adekvatnog
Kampanja “I mogu i hoću”

Kampanja “I mogu i hoću”

Osobe sa invaliditetom kada rade doprinose porodici, zajednici odnosno cijelom društvu. Kada rade osobe sa invaliditetom se osjećaju  prihvaćenim i socijalizovanim.  Osobe sa invaliditetom ne mogu pkazati koliko znaju i