Održana radionica na temu ,,Pristupačna komunikacija,, u hotelu Berane

Održana radionica na temu ,,Pristupačna komunikacija,, u hotelu Berane

Održana radionica na temu ,,Pristupačna komunikacija,, u hotelu Berane

Radionica na temu “Pristupačna komunikacija” bila je održana 22.12.2023. godine u hotelu Berane u Beranama. Ovaj događaj okupio je predstavnike poslodavaca (preduzetnike) sa sjevera Crne Gore (Berane, Petnjica, Mojkovac), Podgorice i Bara koji sarađuju sa Caritasom Crne Gore na raznim projektima. Tokom ove radionice učesnici su stekli osnovno znanje o pristupačnoj komunikaciji i konceptu EtR jezika. Kako se dokumenta prevode na EtR jezik. Takođe, predstavljene su i razvijene brošure.Ova radionica organizovana je u okviru projekta ACTIVE. Projekat ACTIVE (Accessible Communication Toward Inclusion of Vulnerable and Excluded persons on Western Balkans) odnosi se na pristupačnu komunikaciju i evropske standarde za izradu lako razumljivih (easy to read) informacija. Vodeći partner na ovom projektu je Caritas Srbije, a ostali partneri su: Caritas Albanije, Caritas Bosne i Hercegovine, SEC – Socijalno edukativni centar Caritasa Bosne i Hercegovine, Caritas Kosova i Caritas Crne Gore.Cilj projekta je osnaživanje i integracija ranjivih i osjetljivih grupa i osoba u nepovoljnom položaju u zemljama u kojima se projekat realizuje. Predviđeno je da projekat traje dvije godine, sa tendencijom nastavka a finansijski je podržan od strane Renovabisa i Caritasa Austrije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares