Projekat ,,ACTIVE,, predstavljen Udruženju ,,Nova šansa,, u Herceg Novom

Projekat ,,ACTIVE,, predstavljen Udruženju ,,Nova šansa,, u Herceg Novom

Projekat ,,ACTIVE,, predstavljen Udruženju ,,Nova šansa,, u Herceg Novom

U okviru projekta „Active” 28.12.2023. godine je u NVO „Nova šansa u Novom” u Herceg Novom bila održana radionica na temu Pristupačne komunikacije. Ova radionica promovisala je jasan i jednostavan jezik, cilj je bio upoznati učesnike sa konceptom pristupačne komunikacije i europskim standardima za izradu lako čitljivih informacija.Zahvaljujemo se NVO „Nova šansa u Novom” na saradnji koja će promovisati jasan i jednostavan jezik u ovom udruženju.Cilj projekta „Active” je osnaživanje i integracija ranjivih i osjetljivih grupa i osoba u nepovoljnom položaju u zemljama u kojima se projekat realizuje. Nosioci projekta su Caritas Austrije i Caritas Srbije uz učešće Caritasa Albanije, Caritasa Crne Gore, Caritasa Kosova, Caritasa Bosne i Hercegovine i Socijalno-obrazovnog centra Banja Luka. Finansijski je podržan od strane Renovabisa i Caritasa Austrije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares