A.C.C.E.N.T. predstavljen u Ulcinju

A.C.C.E.N.T. predstavljen u Ulcinju

A.C.C.E.N.T. predstavljen u Ulcinju

Zahvaljujući podršci  Evropske unije, kroz IPA II Program prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020, počela je realizacija projekta A.C.C.E.N.T – Pristupačnost, građanska savijest, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao novi trend. Cilj projekta je povećanje zaposlenosti i mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom (OSI) u prekograničnom području Albanije i Crne Gore.

Info sesija, na kojoj je predstavljen projekat  A.C.C.E.N.T – Pristupačnost, građanska savijest, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao novi trend, održana je danas u hotelu Otrant u Ulcinju. Ovo je druga informativna sesija po redu u okviru prve aktivnosti projekta, a usmjerena je na sve aktere akcije, među kojima su se okupili predstavnici lokalnih samouprava, opština, javnih i privatnih institucija, medija, OSI i njihove porodice.

“Ulcinj je jedna od opština u Crnoj Gori u kojoj će se realizovati aktivnosti ovog projekta, a pored Ulcinja drugi grad je  opština Bar. Smisao info sesije jeste da lokalnim institucijama, akterima i  lokalnim organizacijama predstavimo koje su to planirane projektne aktivnosti. Projekat A.C.C.E.N.T obuhvata veliki broj aktivnosti, koje uključuju veliki broj učesnika i u tom smislu jeste zahtijevan, ali sljedbeno ranijim iskustvima u realizaciji sličnih projekata i dobrom partnerstvu vjerujemo da  će se sve planirane aktivnosti realizovati na pravi način, a samim tim će se dostići i očekivani rezultati”, istakao je koordinator pojekta i koordinator aktivnosti Caritasa Barske nadbiskupije Marko Đelović.

Na info sesiji fokus je stavljen na prezentaciju projekta i njegovih glavnih elemenata, sa ciljem informisanja i motivisanja zainteresovanih strana u Crnoj Gori i Albaniji da aktivno učestvuju u projektu. Nakon toga održana je zajednička diskusija o mjerama za olakšanje procesa zaposlenja OSI, kao i o  prijedlogu njihovih novih zanimanja. U diskusiji su pored partnera i predstavnika OSI učestvovali direktor Zanatske komore Crne Gore Boris Marđonović, predstavnice Dnevnog centra “Sirena” i director NVO “Pravo na život” Rizaja Dervišaga.

Na polju zapošljavanja OSI, pored fizičkih barijera, najveći problem predstavljaju predrasude, nedostatak kompetencija i vještina OSI, kao i male mogućnosti za zapošljavanje. Projekat A.C.C.E.N.T – Pristupačnost, građanska savjest, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao novi trend, se bavi ovim zajedničkim potrebama u Crnoj Gori i Albaniji, radi stvaranja mogućnosti za zapošljavanje i povećanje zaposlenosti za OSI stvaranjem odgovarajućeg okruženja, funkcionalnog institucionalnog okvira, razvojem kompetencija i profesionalnih vještina i jačanjem dijaloga između svih zainteresovanih strana. Nosioc projekta je Caritas Barske nadbiskupije, a partneri na projektu su Caritas Albanija, Progetto Speranza i Udruženje paraplegičara Bar.

Projekat A.C.C.E.N.T se realizuje kroz IPA Program prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014 – 2020, a finansira ga Evropska unija. U Crnoj Gori aktivnosti projekta će se težišno sprovoditi u opštinama Bar i Ulcinj, dok će se aktivnosti projekta u Albaniji sprovoditi u opštinama Skadar i Leže. Ukupna vrijednost projekta je 442.645,09 EUR, od toga Evropska unija finansira 375.761,40 EUR, dok će partneri na projektu kao kofinasiranje obezbijediti 66.883,69 EUR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares