Caritasov ljetnji kamp za djecu 2023 godine

Caritasov ljetnji kamp za djecu 2023 godine

Caritasov ljetnji kamp za djecu 2023 godine

“Guides horizon” Sikontha, izviđači iz Brisela su na pola puta njihove socijalne misije koju sprovode zajedno sa Caritasom. Od raznih vrsta aktivnosti koje rade su kućne posjete starijima, rad u socijalnim preduzećima, jedne od vodećih su i edukacija i animacija sa djecom. Victor Raemdonck, grupni lider, svoju misiju skauta ima još od 2008. godine, navodi ovo kao posebno iskustvo u okviru njihovog kampa, da je veoma interesantno i korisno kada je rad posvećen humanoj isocijalnoj misiji. Da bi došli do Crne Gore, imali su godinu dana pripreme, prodaje i sakupljanja sredstava, prodavali su razne kampanje, kolače, lazanje, pomagali na raznim događajima, čistili rijeke, radili u baštama i drugo, ali svako iskustvo je bilo vrijedno truda.U kampu u Caritasu Crne Gore su od 6. jula i ostaju sve do 14. jula, kada nastavljaju svoju misiju na drugim mjestima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares