Ljetnji kamp za djecu

Ljetnji kamp za djecu

Ljetnji kamp za djecu

“Guides horizons” Koranga su izviđači iz Brisela čiji tim čine 22. mlade osobe od 16 do 23 godina, njihovu socijalnu misiju koju sprovode zajedno sa Caritasom započeli su 14. jula a završili 20. jula.Tokom njihovog boravka u Baru, sproveli su razne humane aktivnosti, od pomoći u socijalnim preduzećima, obilaska starijih, kao i organizacije i realizacije raznih aktivnosti sa djecom.Emilien Meeùs, jedan od grupnih lidera ovih skauta navodi da su poput drugih izviđača sakupljali sredstva tokom jedne godine, to im je ujedno bio period upoznavanja prije aktivnosti. Jedna nedelja prije početka aktivnosti socijalnog i humanog rada bila je orijentisana za putovanje, timsko zbližavanje pa je rad u grupi nakon toga bio lakši. Veoma značajan rad i iskustvo bilo je sa djecom koja su pozitivno reagovala na sve zadatke. Pored aktivnosti obilazak starog grada Bara kao i same tvrđave, navode kao lijepo iskustvo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares