Javni poziv za izbor trenera za sprovođenje neformalnih obuka za mlade

Javni poziv za izbor trenera za sprovođenje neformalnih obuka za mlade

Javni poziv za izbor trenera za sprovođenje neformalnih obuka za mlade

Javni poziv za izbor trenera za sprovođenje neformalnih obuka za mlade u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Caritas Bosne i Hercegovine za potrebe projekta EU podrška zapošljivosti i mogućnosti zapošljavanja mladih u prekograničnom području – Your Job, raspisuje:

Javni poziv

za izbor trenera za sprovođenje neformalnih obuka za mlade

u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori

  1. CILJEVI I REZULTAT ANGAŽMANA

Kako bi se olakšao proces zapošljavanja i podigle kompetencije za zapošljivost mladih projektni partneri planiraju organizovanje 25 neformalnih jednodnevnih obuka u BiH i Crnoj Gori. Učesnici ovih obuka će biti polaznici Your Job Obuke za primjenu Pasoša kompetencija za savjetovanje mladih.

  1. INFORMACIJE ZA APLIKANTE
Broj neformalnih jednodnevnih obukaUkupno dvadeset i pet (25) neformalnih obuka u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini. Popis obuka se nalazi u ToR-u.
Vrsta obukaObuke za su namijenjene nezaposlenim mladima do 35 godina kako bi se povećala njihova zapošljivost na tržištu rada.
Broj izvršitelja:Minimalno jedan (1), a najviše dva (2) izvršitelja za svaku navedenu obuku. Jedan izvršitelj se može prijaviti više obuka.  
Vrsta ugovora:Za fizičke osobe: ugovor o djelu na temelju zakonske regulative.Za pravne osobe: ugovor o poslovnoj saradnji.
Kratki opis zadataka:Priprema metodologije na temelju izrađenog kurikuluma, korekcija kurikuluma po potrebi, priprema prezentacija, vježbi i ostalih materijala; sprovođenje treninga prema dogovorenom rasporedu, pisanje izvještaja o radu, distribucija materijala.
Predviđeni budžet:Caritas BiH ima na raspolaganju 200 EUR bruto, po treningu. U ovaj iznos uključeni su svi troškovi pripreme i održavanja obuke, uključujući eventualni prevoz i smještaj, te izradu izvještaja o sprovedenoj obuci.
Opći uvjeti:Kandidati trebaju imati relevantno znanje i iskustvo u radu  na sličnim obukama. Prednost će se dati osobama s prethodnim iskustvom u radu s mladima.Specifični uslovi su definisani u ToR.
  1. NAČIN PRIJAVE

Svi zainteresirani kandidati svoje prijave trebaju poslati na email adresu: yourjob.bih(at)caritas.ba najkasnije do 07.04.2023. godine u 16.00 sati. Prijava treba sadržavati:

  • Prijavni obrazac
  • CV kandidata na jednom od službenih jezika u BiH ili Crnoj Gori u kojem su jasno naznačeni iskustvo, reference u obavljanju sličnih poslova i znanje iz tražene tematike. Pravne osobe takođe trebaju dostaviti CV osobe koja će raditi na realizaciji obuke.
  • Razrađen plan za jednu nastavnu jedinicu iz kurikuluma, po izboru (maksimalno 2 stranice).

Kandidati koje žele aplicirati na konkurs su obavezni preuzeti ToR s kurikulumom i prijavnim obrasce s web stranice Caritasa BiH (www.caritas.ba). Aplikacije pristigle nakon isteka roka i nepotpune aplikacije se neće uzeti u razmatranje.

  1. KONTAKT

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati jednu od dolje navedenih osoba:

Kontakt osoba za BiH: Miroslav Valenta, Caritas BiH, voditelj projekta

Email: m.valenta(at)caritas.ba

Telefon: + 387 63 690 464

Kontakt osoba za CG: Marija Kolović, Caritas Barske nadbiskupije, projekt koordinator

Email: marija.kolovic(at)gmail.com

Telefon: + 382 66 150 909

http://caritas.ba/hr/natjecaji/javni-poziv-za-izbor-trenera-u-provedbi-neformalnih-obuka-za-mlade/2000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares