My lawyer – besplatna pravna pomoć za efikasan pristup pravima migranata

My lawyer – besplatna pravna pomoć  za efikasan pristup pravima migranata

My lawyer – besplatna pravna pomoć za efikasan pristup pravima migranata

Projekat “ My lawyer“ (Moj advokat)“ ima za cilj da doprinese poboljšanju sistema azila i migracija u Crnoj Gori, kao i poboljšanju pristupa ljudskim pravima i zaštiti od diskriminacije. Pored toga, projekat je usmjeren na migrante, azilante, odnosno na ostvarivanje njihovih socijalnih i ekonomskih prava, koji u poslednje vrijeme, i to uglavnom preko sjevera, ulaze u Crnu Goru. Prema tome aktivnosti predviđene projektom će se sprovoditi podjednako u svim regionima, ali sa fokusom na sjeverni region.

Projekat je osmišljen tako da podrži prava migranata i da im prije svega ponudi besplatnu pravnu pomoć, kao i psiho-socijalnu, ali i bilo koju drugu vrstu podrške. S obzirom da je Evropska komisija, u svom poslednjem izvještaju o Crnoj Gori za 2018. godinu navela da bi zemlja trebala nastaviti da poboljšava svoje ljudske resurse i materijalne kapacitete, kako bi se suočila sa povećanjem migrantskog priliva, ali i pritiskom na državu, ovim projektom bi se riješila navedena pitanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares