ODRŽAN REGIONALNI SAJAM DOBRIH PRAKSI U MEĐUGORJU

ODRŽAN REGIONALNI SAJAM DOBRIH PRAKSI U MEĐUGORJU

ODRŽAN REGIONALNI SAJAM DOBRIH PRAKSI U MEĐUGORJU

U okviru regionalnog projekta SOCIETIES 2 – Podrška organizacijama civilnog društva jačanjem njihovih vještina, inkluziji osoba sa invaliditetom i EU standardima u zemljama u jugoistočnoj Evropi –koji se finansira sredstvima Evropske unije, održan je sajam dobrih praksi za organizacije civilnog društva  u Međugorju u Bosni i Hercegovini koji je trajao od 24. do 26. maja 2022. godine.

 Na Sajmu dobrih praksi za organizacije civilnog društva, koji su organizovali Caritas Bosne i Hercegovine zajedno sa Udruženjem „Vedri osmjeh“ iz Mostara i mrežom Caritasa jugoistočne Europe, u Međugorju, učestvovalo je više od 100  predstavnika nevladinih organizacija i javnih institucija koje rade sa osobama sa invaliditetom.

Pored Caritasa Crne Gore i Caritasa Barske nadbiskupije iz Crne Gore na sajmu je učestvovalo još 15 predstavnika iz sledećih organizacija: Udruženje paraplegičara Bar, Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj, Orgnizacija slijepih za Pljevlja i Žabljak, Olakšajmo život djeci sa posebnim potrebama Bar, NVO Staze Podgorica, Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama Bar, Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju- Pravo na život Ulcinj.

Pored predstavnika iz Crne Gore na sajmu su učestvovale i organizacije iz Bosne i Hercegovine, Srbije, iz Albanije i sa Kosova.

Kako je ranije u okviru projekta organizovan program malih grantova kroz koji su finansijski podržani projekti organizacija iz gore pomenutih zemalja, središnji dio sajma je bio posvećen  predstavljanju 43 mala projekta koja su dobila podršku kroz ovaj program. 

Cilj ovog regionalnog sajma bio je osigurati organizacijama, koje rade sa osobama sa invaliditetom, priliku za dijalog, promociju i zajedničko učenje.

Podsjećamo da je druga faza projekta SOCIETIES zvanično  je počela 1. aprila. 2020. godine. Opšti cilj je unaprijeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva u jugoistočnoj Evropi u procesima socijalne inkluzije i u promovisanju politika socijalne inkluzije putem efikasnog dijaloga sa institucijama tokom procesa donošenja odluka. Nosilac projekta je Caritas Srbije zajedno sa 11 partnerskih organizacija iz zemalja jugoistočne Evrope i Italije: Građanske inicijative (Beograd), Caritas Bosne i Hercegovine (Sarajevo), Udruženje “Vedri osmijeh” (Mostar), Caritas Albanije (Tirana), Project Hope (Skadar), Centar za samostalni život (Peć), Caritas Kosova (Priština), Caritas Italije i Caritas Bugarske. 

Partneri projekta SOCIETIS 2, kojeg finansira Evropska unija, u Crnoj Gori su Caritas Crne Gore i Udruženje paraplegičara Bar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares