Održana radionica na temu ,,Pristupačna komunikacija,, u Plavu

Održana radionica na temu ,,Pristupačna komunikacija,, u Plavu

Održana radionica na temu ,,Pristupačna komunikacija,, u Plavu

U okviru projekta ACTIVE 21. 12. 2023. godine u prostorijama Crvenog krsta u Plavu bila je održana radionica na temu „Pristupačna komunikacija“. Ovaj događaj okupio je zaposlene, volontere, korisnike kluba za stare u Crvenom krstu, predstavnike Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Lipa” i druge zainteresovane strane. Tokom ove radionice učesnici su stekli osnovna znanja o pristupačnoj komunikaciji i konceptu jasnog jezika. Kako se prevode dokumenta na jasan jezik, kao i značaju jasnog jezika za ciljne grupe kojima je namijenjen. Takođe su predstavljene i brošure koje su razvijene.Projekat ACTIVE (Accessible Communication Toward Inclusion of Vulnerable and Excluded persons on Western Balkans) odnosi se na pristupačnu komunikaciju i evropske standarde za izradu lako razumljivih (easy to read) informacija. Vodeći partner na ovom projektu je Caritas Srbije, a ostali partneri su: Caritas Albanije, Caritas Bosne i Hercegovine, SEC – Socijalno edukativni centar Caritasa Bosne i Hercegovine, Caritas Kosova i Caritas Crne Gore.Cilj projekta je osnaživanje i integracija ranjivih i osjetljivih grupa i osoba u nepovoljnom položaju u zemljama u kojima se projekat realizuje. Predviđeno je da projekat traje dvije godine, sa tendencijom nastavka a finansijski je podržan od strane Renovabisa i Caritasa Austrije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares