Projekat ,,ACTIVE,, predstavljen Udruženju „Pravo na život” u Ulcinju

Projekat ,,ACTIVE,, predstavljen Udruženju „Pravo na život” u Ulcinju

Projekat ,,ACTIVE,, predstavljen Udruženju „Pravo na život” u Ulcinju

U okviru projekta „ACTIVE” 22.12.2023 je u Udruženju „Pravo na život” u Ulcinju bila održana radionica na temu „Pristupačna komunikacija“. Na radionici su prisustvovali članovi udruženja, direktor, zaposleni i volonteri. Tokom ove radionice učesnici su stekli osnovna znanja o pristupačnoj komunikaciji i konceptu jasnog jezika. Kako se prevode dokumenta na jasan jezik, kao i značaju jasnog jezika za ciljne grupe kojima je namijenjen. Takođe predstavljene su i brošure koje su razvijene u okviru ovog projekta.Projekat ACTIVE (Accessible Communication Toward Inclusion of Vulnerable and Excluded persons on Western Balkans) odnosi se na pristupačnu komunikaciju i evropske standarde za izradu lako razumljivih (easy to read) informacija. Vodeći partner na ovom projektu je Caritas Srbije, a ostali partneri su: Caritas Albanije, Caritas Bosne i Hercegovine, SEC – Socijalno edukativni centar Caritasa Bosne i Hercegovine, Caritas Kosova i Caritas Crne Gore.Cilj projekta je osnaživanje i integracija ranjivih i osjetljivih grupa i osoba u nepovoljnom položaju u zemljama u kojima se projekat realizuje. Predviđeno je da projekat traje dvije godine, sa tendencijom nastavka a finansijski je podržan od strane Renovabisa i Caritasa Austrije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares