Potpisani ugovori sa dobitnicima granta

Potpisani ugovori sa dobitnicima granta

Potpisani ugovori sa dobitnicima granta

U prostorijama Caritasa Crne Gore danas su potpisani ugovori sa dobitnicima granta. Od ukupno 22 prijave, koje su stigle na konkurs, tročlana komisija za evaluaciju prijedloga je nakon pojedinačnog analiziranja svakog prijedloga po jasno definisanim kriterijumima u Javnom pozivu, odlučila da finansijski podrži devet projekata i to: “Zdravlje hoće cijeđeno voće” – NVO “Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama – Bar” , “Servis socijalnih usluga podrške za život u zajednici” – Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj, “Zaštita interesa osoba sa sa smetnjama u razvoju u vrijeme pandemije COVID19” – NVO “Adria”, “Omogući-ti socijalnu inkluziju OSI u Kotoru” – Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI BOKE),  “Socijalna uključenost lica sa invaliditetom i njihovo zapošljavanje” – Udruženje roditelja djece i omladine sa smetanjama u razvoju “STAZE”, “Prevencija socijalne isključenosti u uslovima Covid pandemije” – Udruženje roditelja “OAZA” Bijelo Polje, “Socijalni servisi za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju” – NVO ” Olakšajmo život djeci sa posebnim potrebama” Rožaje  i projekat  “Sa higijenom čuvamo zdravlje” – NVO ” Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Pravo na život” – Ulcinj.

Direktor Caritasa Marko Đelović čestitao je dobitnicima i poželio uspješnu realizaciju projekata ističući da je početak svih projekata planiran 1. februara.

Na osnovu raspoloživih sredstava od 66 000 EUR, visina granta po projektu iznosi od 5 000 do 8 250 EUR. Specifičan cilj ovog programa je jačanje kapaciteta civilnog društva kako bi postalo efikasan i odgovoran nezavisni akter, sposoban za konstruktivno povezivanje s institucijama o ključnim društvenim izazovima. Takođe podsjećamo da je program za dodijelu malih grantova ubrzan u odnosu na inicijalni plan projekta, nakon što su istraživanja o uticaju COVID 19, koja su rađena u okviru projekta SOCIETIES 2, rezultirala velikom finansijskom  potrebom organizacija civilnog društva.

Program malih grantova razvijen je u okviru projekta SOCIETIES 2 -Podrška organizacijama civilnog društva jačanjem njihovih vještina, inkluziji osoba sa invaliditetom i EU standardima u zemljama u jugoistočnoj Evropi, koji je počeo 1. aprila i trajaće četiri godine. Partneri projekta SOCIETIS 2, kojeg finansira Evropska unija, u Crnoj Gori su Caritas Crne Gore i Udruženje paraplegičara Bar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares