Prikupljanje i upravljanje komunalnim otpadom

Prikupljanje i upravljanje komunalnim otpadom

Prikupljanje i upravljanje komunalnim otpadom

Projekat „Zelena ostrva“ je projekat prekogranične saradnje koji finansira Evropska Unija, a kao vodeći aplikant sprovodi Opština Berane u saradnji sa partnerima: Caritasom, VIS-om i Opštinom Malesi e Madhe. Cilj projekta je poboljšanje stanja životne sredine kroz unapređenje sistema upravljanja otpadom u Beranama.

Prikupljanje i upravljanje komunalnim otpadom je vrlo specifična aktivnost koja zavisi od mnogih faktora, različitih aktera (nadležnih institucija, građana) i usvajanja i primjene strategija i zakona. Projekat „Zelena ostrva“ predviđa postavljanje zelenih ostrva na osam lokacija u Beranama kao jednu od aktivnosti. Na neki način, Zelena ostrva su novina ne samo za  Berane, već i za Crnu  Goru. Zelena ostrva sastoje se od zatvorene konstrukcije koja sadrži četiri vrste kontejnera i kantu za vrući otpad.

 Pored zelenih ostrva i sistema dvije kante u domaćinstvima, tokom septembra će se u okviru ovog projekta realizovati i aktivnost postavljanja 42 kontejnera u Beranama u dvije boje u koje će građani odlagati dvije vrste otpada (mokra i suva frakcija).  Projekat je započeo u aprilu 2018. godine, a završetak projekta planiran je i ugovoren za kraj oktobra ove godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares