Borba protiv virusa Covid 19 preventivnom njegom i edukacijom

Borba protiv virusa Covid 19 preventivnom njegom i edukacijom

Borba protiv virusa Covid 19 preventivnom njegom i edukacijom

Caritas Crne Gore počeo je novi projekat „ Borba protiv virusa Covid19 preventivnom njegom i edukacijom“ , kroz koji se planiraju realizovati brojne aktivnosti koje bi doprinijele sprečavanju daljeg širenja virusa među ugroženom populacijom. Kao pomoć starijim osobama biće pripremljena dvije vrste letkaa: jedan za one koji pomažu ili namjeravaju da pomognu starijima (koje zaštitne mjere treba preduzeti), a drugi za starije ( koje zaštitne mere da preduzmu u situaciji kada neko njih pomaže). U saradnji sa lokalnim Domom zdravlja, na sjeveru Crne Gore, gdje živi veliki procenat siromašnog stanovništva Caritas će organizovati kampanju podizanja svijesti o COVID-u 19. Glavni cilj kampanje će biti skretanje pažnje javnosti na prevenciju protiv COVID-a 19. Letci i plakati će se takođe distribuirati tokom kampanja i podsjećati ljude na prethodno primljene informacije. Planirano je da projektnim aktivnostima bude obuhvaćeno 10 000 osoba. Promotivni materijal će se direktno distribuirati ugroženim korisnicima, kao i prikazati na javnim mestima, bolnicama, domovima zdravlja, romskim naseljima… Projekat je odobren od strane Biskupske konferencije Italije, uz pomoć donacija 8xpermille Chiesa Cattolica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares