” Slobodna žena gradi svijet, ne možeš je zaustaviti”

” Slobodna žena gradi svijet, ne možeš je zaustaviti”

” Slobodna žena gradi svijet, ne možeš je zaustaviti”

Predstavnici Caritasa Crne Gore juče su učestvovali na regionalnoj konferenciji o položaju žena oštećenog vida pod nazivom „Slobodna žena gradi svijet, ne možeš je zaustaviti“. Konfernecija je održana online putem zoom platforme u trajanju od 10:30h do 15:45h.

Na regionalnoj konferenciji su predstavljeni rezultati projekta „Osnaživanje slijepih žena za borbu protiv diskriminacije, nasilja i rodne neravnopravnosti“ u pravcu poboljšanja društvenog položaja žena sa oštećenjem vida. Žene, a posebno žene sa oštećenim vidom su i dalje u veoma teškom položaju, izložene još većoj diskriminaciji i nasilju. Stoga je cilj projeka da se odnos društva prema osobama sa oštećenjem vida svaki dan popravlja, pa da neke buduće genracije uživaju u plodovima trenutne borbe.

Na konferenciji je potpisan sporazum o partnerskoj saradnji između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.Na konferenciji su pored predstavljanja rezultata, odarđene i dvije radionice, a nakon predstavljanja tih rezultata i nakon zajedničke diskusije završena je i evaluacija konferencije.

Projekat sprovodi Udruženje građana oštećenog vida Tuzla u partnerstvu sa Gradskom Organizacijom slijepih Beograd i Savezom slijepih Crne Gore u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares