U prostorijama NVO “Crnogorska Iskra” u Beranama, održana radionica na temu „Pristupačna komunikacija“

U prostorijama NVO “Crnogorska Iskra” u Beranama, održana radionica na temu „Pristupačna komunikacija“

U prostorijama NVO “Crnogorska Iskra” u Beranama, održana radionica na temu „Pristupačna komunikacija“

U okviru projekta ACTIVE 24. januara. 2024. godine u prostorijama NVO “Crnogorska Iskra” (pružanje savjetodavno – terapijskih i socijalno – edukativnih usluga) u Beranama,bila je održana radionica na temu „Pristupačna komunikacija“. Ovaj događaj okupio je zaposlene iz ove organizacije, predstavnice Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Srednje stručne škole i drugih ustanova koje su članice pomenute organizacije. Tokom ove radionice, koordinator i ekspert za pristupačnu komunikaciju projekta Active su predstavili koncept pristupačne komunikacije, kako se prevode dokumenta na jasan jezik, kao i značaj jasnog jezika za ciljne grupe kojima je namijenjen. Takođe su predstavljene i brošure koje su razvijene. Učesnici su iskazali zadovoljstvo učešćem na radionici kao i spremnost za dalje uključivanje u aktivnosti ovog projekta.Projekat ACTIVE (Accessible Communication Toward Inclusion of Vulnerable and Excluded persons on Western Balkans) odnosi se na pristupačnu komunikaciju i evropske standarde za izradu lako razumljivih (easy to read) informacija. Vodeći partner na ovom projektu je Caritas Srbije, a ostali partneri su: Caritas Albanije, Caritas Bosne i Hercegovine, SEC – Socijalno edukativni centar Caritasa Bosne i Hercegovine, Caritas Kosova i Caritas Crne Gore.Cilj projekta je osnaživanje i integracija ranjivih i osjetljivih grupa i osoba u nepovoljnom položaju u zemljama u kojima se projekat realizuje. Predviđeno je da projekat traje dvije godine, sa tendencijom nastavka a finansijski je podržan od strane Renovabisa i Caritasa Austrije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares