Caritas Crne Gore u novom projektu “ACTIVE”

Caritas Crne Gore u novom projektu “ACTIVE”

Caritas Crne Gore u novom projektu “ACTIVE”

Regionalni projekat ACTIVE (Accessible Communication Toward Inclusion of Vulnerable and Excluded persons on Western Balkans) koji je počeo sa realizacijom 1. juna, ticaće se aktivnosti  koje se odnose  na  pristupačnu komunikaciju i evropske standarde za izradu lako razumljivih (easy to read) informacija. Vodeći partner na ovom projektu je Caritas Srbije, a ostali partneri su: Caritas Albanije, Caritas Bosne i Hercegovine, SEC – Socijalno edukativni centar Caritasa Bosne i Hercegovine, Caritas Kosova i  Caritas Crne Gore.

Cilj projekta je osnaživanje i integracija ranjivih i osjetljivih grupa i osoba u nepovoljnom položaju u zemljama u kojima se projekat realizuje. Predviđeno je da projekat traje dvije godine, a finansijski je podržan od strane Renovabisa i Caritasa Austrije.

Uvodna radionica  u okviru ovog projekta, održana je u Beogradu  1.i 2. juna, a cilj je bio bliže upoznavanje učesnika/ca sa konceptom pristupačne komunikacije i evropskih standarda za izradu lako razumljivih (easy to read) informacija, primjerima dobre prakse, kao i detaljno planiranje projektnih aktivnosti.

U početnoj fazi projekta planirano je i mapiranje relevantnih organizacija u Crnoj Gori, kojima će se predstaviti predviđene aktivnosti  i sa kojma će se sarađivati tokom implementacije projekta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares