#I mogu i hoću!

#I mogu i hoću!

#I mogu i hoću!

Mitovi i netačne pretpostavke o osobama sa invaliditetom mogu da ometaju njihov pristup jednakim prilikama u svijetu rada i umanje šansu za poslodavce da iskoriste njihov doprinos na radnom mjestu.  Kao poslodavac, nemojte dozvoliti da određene nemogućnosti osobe sa invaliditetom budu prepreka da  one pokažu svoje sposobnosti i znanje.

#I mogu i hoću je kampanja usmjerena na podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori i Albaniji

Kampanja se realizuje u okviru projekta prekogranične saradnje A.C.C.E.N.T – Pristupačnost, građanska savjest, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao novi trend, koji se bavi  zajedničkim potrebama u Crnoj Gori i Albaniji, radi stvaranja mogućnosti za zapošljavanje i povećanje zaposlenosti za osobe sa invaliditetom. Nosioc projekta je Caritas Barske nadbiskupije, a partneri na projektu su  Udruženje paraplegičara Bar iz Crne Gore, te Caritas Albanije i Progetto Speranza iz Albanije.

Projekat A.C.C.E.N.T se realizuje kroz IPA Program prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014 – 2020, a finansira ga Evropska unija. U Crnoj Gori aktivnosti projekta  se težišno realizuju u opštinama Bar i Ulcinj,  a u Albaniji  u opštinama Skadar i Leže.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares