I mogu i hoću! Kampanja Caritasa Barske nadbiskupije

I mogu i hoću! Kampanja Caritasa Barske nadbiskupije

I mogu i hoću! Kampanja Caritasa Barske nadbiskupije

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom je jedan od osnovnih uslova za obezbjeđivanje njihove socijalne uključenosti. Potrebno je promovisati i zalagati se za društvo jednakih mogućnosti i sisteme društvene podrške koji  osobama sa invaliditetom omogućuje da se oni uključe u sve društvene procese ravnopravno.

Osobe sa invaliditetom predstavljaju značajan izvor radne energije i svojim radom i vještinama mogu dati puno jednom radnom kolektivu. Osobe sa invaliditetom kažu da žele da budu tretirani kao drugi zaposleni, da poštuju ista pravila i procedure.

Oni žele iste mogućnosti za svoj napredak i razvoj. Osobe sa invaliditetom žele priliku da pokažu svoje sposobnosti.  

#I mogu i hoću! Kampanja usmjerena na podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori i Albaniji koja se realizuje u okviru projekta A.C.C.E.N.T. finansiranog od strane Evropske unije

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares