Javni poziv za podnošenje zahtjeva za finansiranje malih projekta na području Crne Gore

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za finansiranje malih projekta na području Crne Gore

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za finansiranje malih projekta na području Crne Gore

Caritas Crne Gore I Udruženje paraplegičara Bar, u okviru projekta „SOCIETIES 2“ kojeg finansira Evropska unija, objavljuje:

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za finansiranje malih projekta na području Crne Gore

Finansiraće se najmanje osam projekta u iznosu od 5.000 do 8.250 Eura.

Zahtjeve mogu dostaviti lokalne organizacije civilnog društva koje pomažu/rade s osobama s invaliditetom uključujući osobe s mentalnim poteškoćama.

Poziv je otvoren do 15.11.2020. godine.

Specifični cilj ovog Programa je jačanje kapaciteta civilnog društva da bude efikasan i odgovoran nezavisni akter sposoban za konstruktivno povezivanje s institucijama o ključnim društvenim izazovima.

U prilogu možete preuzeti sve relevantne dokumente za ovaj poziv.

CG Societies – Grantovi -Prijavni obrazac 1
CG Societies Grantovi Izjava Podnosilac zahtjeva
CG Societies – Grantovi -Prijavni obrazac 2
CG Societies Grantovi Izjava Partnera
CG Societies Grantovi poziv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares