Održan Okrugli sto na temu ,,Pristupačna komunikacija u Crnoj Gori,, u Bijelom Polju

Održan Okrugli sto na temu ,,Pristupačna komunikacija u Crnoj Gori,, u Bijelom Polju

Održan Okrugli sto na temu ,,Pristupačna komunikacija u Crnoj Gori,, u Bijelom Polju

U okviru projekta ,,ACTIVE,, 30. 10. 2023. godine održan je okrugli sto na temu “Pristupačna komunikacija u Crnoj Gori”. Ovaj dogadjaj je organizovan u konferencijskoj sali hotela Franca u Bijelom Polju. Ućešće su uzeli 14 predstavnika vladinog i nevladinog sektora kao što su: Zavod za zapošljavanje, Savez slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac, Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju “OAZA”, Udruženje paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac i drugi. Cilj okruglog stola bio je predstavljanje uradjenih materijalaprevedenih na jasnom jeziku, predstavljanje načina na koji se prevode tekstovi na jasan jezik kao i značaj upotrebe jasnog jezika u Crnoj Gori. Predstavnici organizacija su aktivno učestvovali u diskusiji i pokazali značajno interesovanje za dalje aktivnosti porojekta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares