Održan trening o Integraciji lica sa međunarodnom zaštitom u Crnoj Gori – Izrada planova integracije

Održan trening o Integraciji lica sa međunarodnom zaštitom u Crnoj Gori – Izrada planova integracije

Održan trening o Integraciji lica sa međunarodnom zaštitom u Crnoj Gori – Izrada planova integracije

Caritas Crne Gore je učestvovao na dvodnevnom treningu o Integraciji lica sa međunarodnom zaštitom u Crnoj Gori – Izrada planova integracije,koji je  realizovan u Budvi pod organizacijom Pravnog centra iz Podgorice.

Trening je okupio 30 učesnika, predstavnika nadležnih institucija i civilnog društva sa ciljem da doprinse unapređenju zajedničkog razumijevanja integracije, značaja, načela, uloga i odgovornosti različitih aktera u procesu. Fokus treninga je bio na unapređenju znanja i vještine profesionalaca iz odgovornih institucija i organizacija u postupku izrade, sprovođenja i praćenja efekata, odnosno evaluacije planova integracije. Naglašen je i značaj participativnog procesa i uključivanje i samih azilanata i lica pod supsidijarnom zaštitom u definisanje i sprovođenje planova integracije.

Trening je aktivnost projekta Moj advokat-besplatna i profesionalna pravna pomoć u efikasnom pristupu pravima za migrante, koji podržava Evropska unija a kofinansira ga Ministarstvo javne uprave.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares